اخبار خارجی

افتتاح جشنواره بازی های فکری
۵ شهریور ۱۳۹۷ بدون نظر
جشنواره بازی فکری برگزار گردید
این جشنواره هم اکنون در ۳ منطقه شیراز در حال برگزاری است
  • بوستان شهروند واقع در منطقه ۷شهرداری شیراز
  • بوستان لاله واقع در منطقه ۲ شهرداری شیراز
  • بوستان شهدا واقع در منطقه ۵ شهرداری شیراز
جشنواره بازی های فکری برگزار میگردد
۲ شهریور ۱۳۹۷ بدون نظر
جشنواه بازی های فکری برگزار میگردد این جشنواره از تاریخ ۳-۶-۹۷ تا تاریخ ۱۸-۶-۹۷ در ۱۵ پایگاه با همکاری شهرداری محترم شیراز برگزار میگردد. جشنواره در هر پایگاه به مدت سه روز استقرار دارد.
نتایج المپیاد
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ 3 نظرات
  نفرات برگزیده اولین المپیاد کشوری رویش – اسفند ۹۶