آیین نامه دومينو تاپلينگ

درراستاي اهداف پژوهشي و ظهور خلاقيتها و ارتقاي توان ذهني ومهارتي دانش آموزان عزيز مسابقات دومینو برگزار می شود.

 

قوانین اجرايي مسابقات دومینو:

  • تعداداعضاي هرتيم بین ۳ تا ۵نفر است (در فرم ثبت نام، نام نفر اول به عنوان سرگروه انتخاب می شود)و معرفی یک سرپرست برای تیم الزامي مي باشد.
  • تعداد مهره هاي دومینو مورد استفاده چيدمان بنا به در خواست تیم ها بین ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰مهره استاندارد می باشد.

تذکر:کمیته اجرایی مهره های استاندارد در اختیار تیم ها قرار می دهد، ولی هر تیم مجاز است به جای استفاده از  مهره های کمیته از مهره های خود در مسابقه استفاده نماید.

تذکر: کمیته اجرایی هیچ گونه تعهدی در تامین رنگ مهره های تیم ها ندارد.

  • فضاي مورد استفاده هرتيم برای چیدمان، حداقل زميني به مساحت تقريبي۴×۴ مترمی باشد.
  • زمان چيدمان مهره ها براي هرتیم ۲ ساعت است و تنها ۱ بازه ي زماني ۱۵ دقيقه اي (با کسر امتیاز ) به تيم ها داده مي شود.
  • هرگونه دخالت مستقيم مربي، سرپرست ياهمراهان تيم ها درزمان مسابقه درچيدمان مهره ها ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلفي دراين زمينه، تيم حذف خواهد شد.
  • استفاده از موادآتش زا، انفجاري، شيميايي و وسايل الكترونيكي خطر ساز درمكانيزم ها و وارد ساختن هرگونه آسيبي به زمين مسابقه ممنوع است ودرصورت تخلف موجب حذف تيم خواهد بود.

– در مواردی که هر کدام از مکانیزم های مورد استفاده تیم ها، به هر نحوی به زمین و سالن مسابقه آسیب بزند، جبران تمامی خسارت وارده به عهده آن تیم خواهد بود.

  • موضوع دومینو باید به صورت سریالی و پشت سرهم سیرخاصی را دنبال کند. به طوری که این موضوع خاص به بیننده منتقل گردیده و هدفی را به دنبال داشته باشد نه اینکه پشت سر هم بدون هیچ هدفی ریزش پیدا کنند و نیز یکپارچه بودن کار باید حس شود.

تذکر: کلیه تیم ها باید تمامی وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود را همراه داشته باشند و کمیته اجرایی مسابقات هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین تجهیزات ندارند.

-منظور از آیتم ریزش کامل مهره ها در فرم داوری شامل تمامی مهره های چیده شده در طرح می باشد مثلا خط کمکی نیز محسوب خواهد شد و اگر ریزش پیدا نکردند کسر امتیاز دارد.

-اجرای دقیق طرح اولیه ارائه شده به کمیته داوری در روز مسابقه الزامي است (عدم مطابقت بنا به تشخيص هيئت داوران موجب كسرامتياز خواهد بود).

-درطرح اوليه چيدمان تيم ها مواردی مانند نقشه ی کلی چیدمان، نحوه ی اجرای دومینو، مسیر حرکت خطوط، نقطه ی آغاز و پایان چیدمان، جایگاه و شرح مكانيسم ها، نوع افکتها و… مشخص شده باشد.

-مبالغ پرداختي و مدارك تيم هاي شركت كننده درصورت عدم حضور در مسابقات به هيچ وجه استرداد نخواهد شد.

-هر گونه اعتراض تیم ها توسط سرپرست یا سرگروه تیم و به صورت مکتوب پذیرفته است که تیم داوری در صورت نیاز بررسی های لازم را به عمل می آورند.

هرگونه تغییر در اجرای مسابقات در اسرع وقت از طریق سایت به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید و تیم های شرکت کننده موظف به رجوع به سایت رسمی مسابقات (irmsa.ir) هستند.

https://telegram.me/irmsa1