مقدمه

این نوع بازی ها باعث تقویت فکر و ذهن منطقی در انسان می گردد. همچنین فعالیتهای فکری آموزشی سرگرمی به عنوان یکی از روش های موثر برای بهبود کارایی مغز شناخته شده است. از طرفی می توان نتیجه این فعالیتها را در زمینه های درسی، پژوهشی،  فعالیتهای روزمره زندگی و … مشاهده کرد.

ضرورت

بازی به عنوان یکی از مهمترین ابزار یادگیری در طول زندگی هر انسان محسوب می شود

با توجه به نیاز سنجی جوامع پیشرفته پیرامون فعالیت ذهن، شاهد گسترش روزافزون سرگرمی ها و ورزش های ذهنی در سطوح مختلف هستیم، لذا این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی آسیب های بازیهای رایانه ای ( آسیب های جسمانی و آسیب های روانی – تربیتی ) اهمیت نیاز به ترویج فعالیتهای هدفمند، دارای محتوا و متناسب با مخاطب را دو چندان می کند.

همان طور که جسم انسان نیاز به ورزش و فعالیتهای جنبی و تقویتی دارد، روح و فکر نیز نیازمند تحرک و ورزش است. این بازیها و سرگرمی های ذهني در کوتاه‌ مدت باعث ايجاد نشاط و شادابي مي‌شود و حتي مي‌تواند خستگي کار روزانه را دور کند و در دراز مدت باعث پويايي ذهن و تيزهوشي خواهد شد.

همچنین در کنار این مباحث باید به ترویج فرهنگ کار گروهی و تیمی، پرورش خلاقیت، بالا بردن قدرت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله، فعال شدن همزمان دو نیمکره مغز،  افزایش دقت و تمرکز، ایجاد شادابی و نشاط و … به عنوان دستاوردهای غیر مستقیم این فعالیتها اشاره کرد.