آدرس دبیرخانه: استان فارس- شیراز- بلوار سفیر جنوبی – انتهای کوچه ۶ – بوستان ایرانی – دبیرخانه آسیایی بازی های فکری

شماره تماس دبیرخانه:۳۸۲۵۲۸۶۱-۰۷۱

شماره تماس همراه:۰۹۲۲۱۶۸۷۱۰۱

آدرس کانال:

https://telegram.me/irmsa1

نظرات (الکترونیکی):