مهلت ثبت نام:

به پایان رسیده است.

تقویم برگزاری مسابقات:

۱۰-۱۲ اسفند ماه

 

محل و آدرس محل برگزاری مسابقات:

رشته های برج دومینو، لیوان چینی، دومینو تاپلینگ

شیراز- بلوار دانشجو – خیابان دانشگاه – سالن رضوان

 

سایر رشته ها

شیراز-میدان معلم – کتابخانه دانش آموز

مراسم اختتامیه

شیراز- خیابان حر – جنب آموزش و پرورش ناحیه ۲- تالار سعدی