آیین نامه برج دومینو

اهداف :

 1. کمک به ظهور و شکوفایی قوه ی ابتکار و انواع خلاقیت
 2. افزایش قدرت تمرکز و هماهنگی های ذهن و اعضا (به ویژه چشم و دست)
 3. ایجاد رقابت سالم و هیجان انگیز برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان
 4. توسعه قدرت تمرکز، تشخیص شکل، اندازه و رنگ
 5. توسعه مهارت های پایه هندسه، درک تقارن و زاویه ها
 6. فعالیتی مبتنی بر اعتماد به نفس

این مسابقه  با محوریت سازه مرتفع می باشد و شرکت کنندگان باید دو  نوع سازه مرتفع چیدمان کنند.

 

 • آیین نامه اجرایی مسابقه :
 • شرکت در این مسابقه برای کلیه واحد های آموزشی ابتدایی آزاد می باشد.
 • مسابقه به صورت فردی برگزار می گردد.
 • حداکثر تعداد مهره ها در اجرای مسابقه برای هر نفر ۳۰۰ قطعه مهره استاندارد در  ۵-۴ رنگ مختلف خواهد بود.
 • مسئولیت حفظ چیدمان دومینو از زمان شروع تا خاتمه مسابقه برعهده شرکت کننده می باشد.
 • فضایی که برای چیدمان در اختیار هر نوآموز قرار می گیرد ، یک زمین به مساحت تقریبی ۲*۲ متر در نظر گرفته شده است.
 • زمانی که برای چیدمان در اختیار هر نفر قرار می گیرد ، حدود ۶ دقیقه برای هر چیدمان خواهد بود.

ابعاد مهره : ارتفاع ۴٫۸سانتیمتر _ عرض ۲٫۴ سانتیمتر _ ضخامت مهره ۰٫۷ میلیمتر _ وزن مهره ۹ گرم

هیچ فردی غیر از فرد شرکت کننده حق دخالت در چیدمان مهره ها را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف منجر به اعمال نمره منفی و یا حذف شرکت کننده می گردد.

داوری بخش اصلی مسابقه بر اساس معیار های کلی زیر صورت خواهد گرفت:

 • ارتفاع سازه ساخته شده ( تعداد طبقات )
 • استفاده از ترکیب رنگ مناسب و زیبایی ( نظم و دقت در چیدمان )
  تذکر: حداقل ۱ دقیقه پس از اتمام کار چیدمان، سازه باید پایدار بماند.

https://telegram.me/irmsa1