1. کلیه دانش آموزان متقاضی جهت شرکت در المپیاد باید قبلا به طور کامل ثبت نام کرده باشند.
 2. آموزش مصوب برای هر رشته به صورت رایگان خواهد بود و زمان و مکان برگزاری با هماهنگی دبیرخانه المپیاد خواهد بود.
 3. به همراه داشتن کارت شرکت در مسابقه مربوطه در روز مسابقات الزامی است.
 4. شرکت کنندگان ملزم به رعایت کلیه موازین اخلاقی و داشتن پوشش مناسب دانش آموزی، در محل برگزاری مسابقات می باشند.
 5. شرکت کنندگان در حین برگزاری مسابقات نباید از وسایل پخش موسیقی استفاده نمایند.
 6. حضور به موقع شرکت کنندگان برای انجام مسابقات الزامی است.
 7. عدم رعایت قوانین و عدم توجه به تذکرات مسئولین در صورت تشخیص یا مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت کننده در حین انجام مسابقه توسط هیأت داوران مورد بررسی و با فرد/تیم خاطی برخورد خواهد شد.
 8. در صورت تشخیص عدم صلاحیت شرکت کننده ای از سوی هیئت برگزار کننده، وی از مسابقات حذف خواهد شد.
 9. اعتراضات تنها در هنگام برگزاری مسابقه و قبل از تایید نتیجه امکان پذیر و قابل قبول هستند.
 10. تنها اعتراضی مورد بررسی قرار می گیرد که مربوط به تخلف از قوانین عمومی و اختصاصی مسابقات باشد.
 11. تنها شرکت کنندگانی که نام آنها برای انجام مسابقه اعلام شده است باید در فضای مخصوص مسابقه دهندگان حضور داشته باشند و تا قبل از اتمام مسابقه نباید محل را ترک نمایند.
 12. آگاهی از قوانین عمومی و اختصاصی قبل از شرکت در مسابقات الزامی است. بدیهی است عدم رعایت قوانین به دلیل عدم اطلاع شرکت کننده قابل قبول نمی باشد.
 13. شرکت کنندگان موظفند هر گونه اطلاعیه ای ( برنامه مسابقات، قوانین و …) را از طریق سایت المپیاد و کانال تلگرامی به عنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی دنبال نمایند.
 14. نکته قابل ذکر اینکه نظر داوران در اجرای قوانین و تغییرات احتمالی اولویت دارد و هماهنگی با توضیحات روز مسابقه الزامی است.

https://telegram.me/irmsa1